Història de l’AVV de Jesús Pobre

Un dels primers i més important objectiu va ser impulsar i aconseguir la constitució de l’EATIM. Avui l’associació continua sent un instrument fonamental per a la denúncia, la conscienciació i el diàleg amb l’objectiu de preservar la identitat del poble de Jesús Pobre.